top of page
Danken

آیا می خواهید نظر خود را ارسال کنید؟ امروز با ما تماس بگیرید.

jan drawbar werum ag.jpg

به عنوان بخشی از یک سمینار داخلی، آقای عبدالکدوس (عرب جهان IC GmbH) تیم ما را برای اولین پروژه ما در جهان عربی (سعودی) در مدت زمان بسیار کوتاهی آماده کرد. محتوای جامع سمینار نه تنها محتوای کلی، بلکه محتوای خاص پروژه ما را نیز در نظر گرفت. آقای کدوس با شایستگی و با اشتیاق به هر یک از سوالاتی که در گفتگو با شرکت کنندگان مطرح می شد پاسخ داد. تیم پروژه که در حال حاضر در کشور فعال است، توانست نکات و پیشنهادات زیادی را به کار گیرد و از این رو از همان ابتدا یک مشارکت فشرده با مشتری برقرار کند.

Jan Deichsel، مدیر ارشد پروژه Werum IT Solutions AG

bottom of page