top of page
Young Businessman

ام وبر

مدرس دوره های مبتدی

ما خوشحالیم که از M. Weber به عنوان جدیدترین عضو تیم خود استقبال می کنیم. به عنوان یک معلم برای دوره های مبتدی، او مسئول حمایت از دانش آموزان ما در روند یادگیری آنها در حد توان است.

اس آلبرشت

مدرس دوره های پیشرفته

از زمانی که اس. آلبرشت به تیم ما ملحق شده است، او دیدگاه جدیدی و رویکرد آموزشی به عنوان معلم دوره پیشرفته ما به ارمغان آورده است که الهام بخش کل کارکنان در Arab World IC GmbH است.

Male Portrait
Happy Young Man

آر شولز

مدرس دوره های تخصصی

R. Schulz از همان ابتدا بخشی از جهان عرب IC GmbH بوده است. با توجه به سال ها تجربه در این صنعت، ما خوشحالیم که می توانیم از تخصص او به عنوان معلم برای دوره های تخصصی استفاده کنیم.

bottom of page